Schelphoorn (Shanka)
 

De Shanka of schelphoorn wordt met zijn indringend geluid veel gebruikt in sjamanistische rituelen. Zijn geluid verkondigt de glorie van de heilige naam.

Vermoedelijk komt hij uit het oude Egypte en werd gebruikt voor verering in een eredienst. Dit gebeurde zo rond 2000 tot 1500 voor Chr.

Oude Mexicaanse Priesters gebruikten een schelphoorn die ze Tecciztli of Quiquiztli noemden, deze gebruikten ze voor het bezweren van de Regengoden.

De shanka is een lege schelp in Nautilusvorm, al dan niet rijkelijk versierd met zilver of goud.

 

De schelphoorn komt voor in vele legendes:

     
NAGA KANYA

De Naga's zijn de brengers van regen en de bewakers van water. In Azie wordt in veel culturen zoet water beschouwd als een zegen. Het is belangrijk voor mens en dier en onontbeerlijk voor een goede oogst.Het bovenste gedeelte van Naga Kanya is menselijk en het onderste gedeelte is een slang. Slangen worden beschouwd als beschermer van de Buddhistische leer . Zij houdt in beiden handen de schelphoorn vast die de verkondiging van het Buddhisme symboliseert

     


VISHNU

God van goedheid en genade. wordt gezien als de instandhouder, de ordeschepper. Om te aarde te behouden daalt hij tijdens perioden van chaos en verwarring op aarde om zo weer rust en orde te scheppen (Avatar)

In 3 van zijn 4 armen draagt Vishnu een shanka (schelp), chakra (wiel/discus) en een staf. De 4e hand is opgeheven ter zegening. Uit de navel van Vishnu groeit een lotus waarin Brahma zetelt. Boven zijn hoofd welven zich de koppen van Shesha, als een beschermende baldakijn.

Vishnoe wordt meestal afgebeeld met een zwarte of blauwe gelaatskleur. en is gekleed in het geel.

 
De Mantra beschrijft de kosmische kracht als God die de schelphoorn, het zwaard en de discus draagt. Dit symboliseert dat God aan de basis ligt van alles. Alle dingen hebben een begin, een voortzetting en een einde. De schelphoorn stelt het begin voor, het zwaard de voortzetting en de discus het einde. De schelphoorn (shankha) symboliseert ook de roep van de Werkelijkheid of Gods eigen verklaringen in de Schriften. Nandaka is het zwaard dat vreugde (nandana) brengt, omdat het het kwaad bestrijdt. De discus (chakra) is de zinnebeeldige voorstelling van de vernietiging, die eigen is aan alle evolutie. Het blazen van de schelphoorn stelt ook de spraak voor, het hanteren van het zwaard stelt actie voor en het werpen van de discus stelt het denken voor. De grote kracht die werd geïnstalleerd in de navel drukt zich dus uit in de vorm van woorden, daden en gedachten.